تيم داوري شب اول مسابقات

نتایج مسابقات شب اول

مسابقه اول بین تیم های آرمان و شهید آوینی

داوران مسابقه : سرداور : احمد کامیار داور : حامد رجب حسینی وقت نگهدار : مصطفی فیروزی

تیم شهید آوینی

تیم شهید آوینی

تیم آرمان

تیم آرمان

نتیجه نهایی : شهید آوینی :۴ آرمان :۳

زنندگان گل : شماره ۷ علی اکبر دوست محمدی دقایق ۶ و ۱۳ شماره ۱۱ سجاد ثمربخش دقیقه: ۱۹ و شماره ۱۰میلاد اردلانی دقیقه: ۳۹ برای تیم شهید آوینی گل زنی کردند

آقای بهنام بازوبندی دقیقه: ۱۷ و ۱۵ و محسن پوستین دوز دقیقه : ۱۳ برای تیم آرمان گل زنی کردند .

مسابقه دوم بین تیم های شاهین و به تک

تیم داوری شب اول مسابقات

تیم داوری شب اول مسابقات

تیم به تک

تیم به تک

تیم شاهین

تیم شاهین

داوران مسابقه : سرداور : احمد کامیار داور : حامد رجب حسینی وقت نگهدار : مصطفی فیروزی

نتیجه نهایی : ۴-۴

گل زنان تیم به تک : وحید معیدی نیا دقایق ۱۰ و۱۸ اکبربی باک دقیقه: ۴ و حمید کریمخانی دقیقه :۲۸

گل زنان تیم شاهین : علی بارز دقایق ۹ و ۲۵ مرتضی روشنی دقایق ۳ و ۳۳

 

نتایج شب دوم مسابقات

مسابقه اول بین تیم های  لمینت و فضای سبز

تیم لمینت

تیم لمینت

تیم فضای سبز

تیم فضای سبز

تیم داوری

تیم داوری

نتیجه نهایی دیدار تیم های فضای سبز و لمینت لمینت ۱۱ فضای سبز ۳

داوران شب دوم مسابقات جام رمضان سرداور: علی دهقانپور داور: مهدی حسین آبادی وقت نگهدار: مصطفی فیروزی منشی: حامد رجب حسینی

زنندگان گل تیم لمینت: حامد حسنی دقایق. ۸ و ۱۵ امین طلایی دقیقه ۹ عادل امیری دقایق ۱۲ و ۱۳ سروش ناصری دقایق ۱۵ و ۳۹ حمید حسنی دقایق ۲۱ و ۲۳ سعید. نوبری دقایق ۳۳ و ۳۷

زنندگان گل تیم فضای سبز: عباس کریمی دقایق : ۷ و ۲۹ ذوالفقار مغانلو دقیقه ۳۲

مسابقه دوم  بین تیم های شهید آوینی  و شاهین

تیم شهید آوینی

تیم شهید آوینی

تیم شاهین

تیم شاهین

تیم داوری

تیم داوری

نتیجه نهایی مسابقه تیم های شهید آوینی و شاهین
شهید آوینی ۶
شاهین ۲
زنندگان گل تیم شهید آوینی:
سجاد ثمربخش دقیقه ۱۸
میلاد اردلانی  دقایق   ۲۵ و ۳۴
محمد کریمیان  دقایق  ۲۷ و ۲۸
علی اکبر دوست محمدی دقیقه ۳۵

زنندگان گل تیم شاهین:
سهراب تقی زاده  دقیقه ۸
ایمان  مختاری  دقیقه ۱۷

نتایج مسابقات شب سوم

مسابقه اول بین تیم های به تک   و  فضای سبز

تیم به تک
تیم به تک
تیم فضای سبز
تیم فضای سبز
نتیجه نهایی مسابقه :
به تک    ۷
فضای سبز   ۱
زنندگان گل تیم به تک :
حمید کریمخانی ( ۳ گل)  وحید مجیدی نیا( ۲ گل ) میلاد افشاری(۲ گل )
تک گل تیم فضای سبز توسط شماره ۷ به ثمر رسید
مسابقه دوم بین تیم های آرمان  و  لمینت
تیم آرمان
تیم آرمان
تیم لمینت
تیم لمینت
نتیجه نهایی مسابقه بین تیم های آرمان و لمینت 
آرمان : ۵
لمینت :  ۲
گل زنان تیم آرمان در این مسابقه :
امیر  صفی پور (۲ گل) محسن پوستین دوز (۱ گل )محسن عسگرخانی (۱ گل) مجتبی اسلامی (۱گل)
گل زنان تیم لمینت :
سعید نوبری ( ۲ گل )