جدول مسابقات لیگ فوتسال شهرستان ملارد۹۲

IMG_3535

IMG_3544

 (جدول مسابقات لیگ فوتسال۹۲-۹۳بااحتساب حکم کمیته انضباطی)

            ((کمیته فوتسال هیات فوتبال شهرستان ملارد))تهیه(۱۳/۲/۹۳)

ردیف

  نام…..تیم

 تعداد

  بازی

 برد

تساوی

باخت

  گل

  زده

  گل

  خورده

تفاضل

 امتیاز

  ۱

    جاوید

   ۸

  ۷

……

  ۱

 ۲۷

   ۸

 ۱۹+

  ۱۹

  ۲

    معلم

   ۸

  ۶

……

  ۲

 ۳۷

  ۲۲

 ۱۵+

  ۱۸

  ۳

    مرزانی

   ۷

  ۵

   ۱

  ۱

 ۲۵

  ۱۶

  ۹+

  ۱۶

  ۴

   شهیدآوینی

   ۸

  ۵

……

  ۳

 ۲۵

  ۱۵

 ۱۰+

  ۱۵

  ۵

 امیدایرانیان

   ۸

  ۴

  ۱

  ۳

 ۱۶

  ۱۷

   ۱-

  ۱۳

  ۶

  الغدیرقارچ

   ۷

  ۳

……

  ۴

 ۲۶

  ۲۲

   ۴+

   ۹

  ۷

  درساهود

   ۷

  ۳

……

  ۴

 ۱۸

  ۱۹

   ۱-

   ۹

  ۸

   سازینو

   ۸

  ۱

  ۱

  ۶

 ۱۸

  ۳۹

  ۲۱-

   ۴

  ۹

     صبا

   ۷

  ۱

……

  ۶

 ۲۲

  ۳۰

   ۸-

   ۳

 ۱۰

   مهرنوین

   ۸

……

……

  ۸

 ۱۰

  ۳۴

  ۲۴-

   ۰

                                  (کمیته فوتسال)

                          هیات فوتبال شهرستان ملارد