بسمه تعالی

                             (اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی)

طی بخشنامه شماره ۱۱/۱۸۶۷۱/۲۶۱مورخ۴/۱۲/۹۲فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی

ایران شرایط سنی رده های تیمهای پایه درفصل۹۴-۹۳به شرح ذیل اعلام میگردد.

ردیف

               رده سنی

       تاریخ تولد

  ۱

 

         نونهالان زیرده سال

  ۱۱/۱۰/۱۳۸۳به بعد

  ۲

 

        نونهالان زیریازده سال

 

  ۱۱/۱۰/۱۳۸۲به بعد

  ۳

 

        نونهالان زیردوازده سال

 

  ۱۱/۱۰/۱۳۸۱به بعد

  ۴

 

        نونهالان زیرسیزده سال

 

  ۱۱/۱۰/۱۳۸۰به بعد

  ۵

 

        نونهالان زیرچهارده سال

 

  ۱۱/۱۰/۱۳۷۹به بعد

  ۶

 

        نوجوانان زیر شانزده سال

 

 ۱۱/۱۰/۱۳۷۷به بعد

  ۷

 

       جوانان زیرنوزده سال

 

  ۱۱/۱۰/۱۳۷۴به بعد

  ۸

 

      امید زیربیست ویک سال

 

  ۱۱/۱۰/۱۳۷۲به بعد

                         (هیات فوتبال شهرستان ملارد)

(مسئول کمیته استعدادیابی سید عین الله حسینی)

جدول رده بندی پایانی جوانان گروه ب شهرستان ملارد۹۲

جدول رده بندی پایانی دسته یک نوجوانان شهرستان ملارد۹۲

جدول رده بندی پایانی گروه یک جوانان شهرستان ملارد

جدول رده بندی پایانی لیگ امید شهرستان ملارد۹۲

جدول رده بندی پایانی لیگ برترفوتبال بزرگسالان شهرستان ملارد۹۲

جدول رده بندی پایانی لیگ دسته یک بزرگسالان شهرستان ملارد۹۲

جدول رده بندی پایانی نوجوانان دسته دوم شهرستان ملارد۹۲

hamidreza abareshi

آقای حمیدرضا ابارشی کمیته اجرایی هیات فوتبال ملارد