جلسه تبادل نظر و قرعه کشی مسابقات فوتسال جام رمضان در هیئت فوتبال ملارد برگزار گردید.
در این جلسه که با دعوت قبلی از سرپرستان و مربیان تیم های متقاضی شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان ملارد برگزار گردید آقایان شمسی زاده دبیر هیئت فوتبال ، سید هادی مرزانی مسئول کمیته فوتسال ، ابارشی مسئول کمیته اجرایی ، برقراری مسئول سایت و اسکندرزاده مسئول امور مالی هیئت فوتبال شهرستان ملارد و تعدادی از مربیان و سرپرستان تیم های فوتسال حضور داشتند. که به اتفاق آراء تصویب گردید که با توجه به اینکه چندین بار به صورت تلفنی و حضوری از تمامی تیم ها جهت حضور در جلسه قرعه کشی دعوت به عمل آمده است ، قرعه کشی فقط بین تیم های حاضر در جلسه برگزار گردد. و به هیچ وجه تیم دیگری غیر از تیم های حاضر حق شرکت در ا ین مسابقات را ندارند.
تیم های حاضر در جلسه عبارت بودند از: شهید آوینی – شاهین – آرمان – لمینت – به تک و فضای سبز
در پایان جلسه مراسم قرعه کشی بین تیم های فوق انجام گرفت که زمان و برگزاری مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.